MS SQL - ręczne ładowanie funkcji CLR z biblioteki dll


Wpis będzie krótki i treściwy: “jak ręcznie wgrać funkcję CLR do bazy MS SQL, mając bibliotekę dll?” :)

Kilka razy zdarzyło mi się, iż musiałem wgrywać funkcje CLR do bazy danych, ale nie było możliwość zrobienia szybkiego deploya z poziomu Visual Studio. Jedynie co mieliśmy do dyspozycji to biblioteka dll z CLR.

Oto kilka kroków jak wgrać taką dllkę do MS SQL:

  1. Przygotowanie bazy pod CLRki:

[code]

USE [master] GO GRANT UNSAFE ASSEMBLY TO PUBLIC USE [NAZWA_BAZY] GO

EXEC dbo.sp_changedbowner @loginame = N’sa’, @map = FALSE ALTER DATABASE [NAZWA_BAZY] SET TRUSTWORTHY ON

EXEC sp_configure ‘show advanced options’ , ‘1’; GO RECONFIGURE; GO

[/code]

  1. Mając już przygotowaną bazę pod CLRki wrzucamy dllkę:

[code]

CREATE ASSEMBLY [NAMESPACE_DLLKI] FROM ‘c:\nasza_bilbioteka.dll’ WITH PERMISSION_SET = unsafe

[/code]

  1. Ostatnim krokiem będzie stworzenie CLRek:

[code]

USE [NAZWA_BAZY] GO

CREATE FUNCTION [dbo].NAZWA_FUNKCJI_1 RETURNS ZWRACANY_TYP WITH EXECUTE AS CALLER AS EXTERNAL NAME [NAMESPACE_DLLKI].[UserDefinedFunctions].[NAZWA_FUNKCJI_2]

[/code]

*Gdzie: [NAZWA_BAZY] - nazwa naszej bazy [NAMESPACE_DLLKI] - Namespace naszej dllki (bierzemy np.z vs) ‘c:\nasza_bilbioteka.dll’ - ścieżka do biblioteki dll (musimy mieć dostęp) [NAZWA_FUNKCJI_1] - nazwa funkcji widziana w SQL [NAZWA_FUNKCJI_2] - nazwa funkcji z dllki @PARAMETR1 TYP - nazwa parametru wejściowego i jego typ, oczywiście nieobowiązkowe ZWRACANY_TYP - typ jaki zwraca CLRka

W taki oto sposób przygotowaliśmy bazę, aby działały w niej funkcje CLR oraz wrzuciliśmy przykładową funckję CLR z bilbioteki dll.

Mam nadzieję, iż wpis komuś się przyda :)